fbpx
La revista més vital

Propietat del lloc web

La utilització d’aquest lloc web així com de qualsevol dels seus serveis implica la lectura, comprensió i acceptació del present avís legal per part de l’usuari.

En compliment amb l’establert en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

Responsable del lloc web: Fundació Scito
Adreça: 1BJ.DCH, C. del Poeta Mas y Ros, 130, 46022 VALÈNCIA, València
Email de contacte: fundacio@scito.org
Telèfon: 96 325 71 60
Dades fiscals: G98214604
Registro Nacional de Fundaciones: número 607V

Condicions prèvies

Les presents condicions legals regulen l’ús legal permès d’aquest lloc web, el responsable legal del qual és FUNDACIÓ SCITO. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització que el titular de la web posa a la disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a la mateixa implica la seua acceptació sense reserves. S’entén per usuari la persona que accedeix, navega, utilitza o participa en els serveis i/o activitats de la Web.

Només publicarem escrits en llengua catalana, en qualsevol variant normativa (català, valencià, balear). Serà motiu de no publicació o eliminació d’una publicació que aquesta no haja estat escrita en català-valencià-balear segons les normatives de les institucions lingüístiques filològiques competents i independents, i les recomanacions de les universitats.

Qualitat del text: en Descriu volem oferir continguts de qualitat literària, expressiva, científica, reflexiva i comunicativa. Per això ens reservem el dret d’eliminar un escrit per motius qualitatius de contingut, expressió, o correcció lingüística. Descriu es reserva el dret de corregir i editar els escrits enviats.

Està permesa la crítica raonada en qualsevol àmbit però no recolzarem continguts ofensius cap a qualsevol col·lectiu per motius de sexe, religió, identitat o creença en general, ni a continguts pederastes.

Ets benvingut a publicar en Descriu continguts que hages publicat en altres mitjans, sempre que tingues els permisos necessaris per fer-ho, indicant la font original. Pots posar un enllaç al lloc on està l’article original. No es poden publicar extractes on falten fragments, els articles en Descriu han de tenir una estructura completa en benefici dels lectors.

L’edat mínima per poder publicar és 16 anys.

Ús del lloc web

L’usuari s’obliga a usar el lloc web, els serveis i els continguts del mateix, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.

De la mateixa manera, l’usuaris s’obliga a usar-los de forma diligent, correcta i lícita i no contraris al contingut del present Avís Legal. En particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanismes d’informació que pogueren contenir.

Queda expressament prohibit realitzar accions lesives als interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la Web per altres usuaris.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés a altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals FUNDACIÓ SCITO presta el servei, així com realitzar accions que danyen, interrompen o generein errors en aquests sistemes o serveis.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o siguen susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de FUNDACIÓ SCITO o de tercers.

L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels serveis oferts en el mateix.

S’entén que l’accés o utilització de la Web per part de l’usuari implica l’acceptació per aquest de l’Avís Legal que FUNDACIÓ SCITO tinguai publicades al moment de l’accés, les quals estaran sempre disponibles per als usuaris.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els comentaris, fòrums d’opinió o pàgines obertes al lector) que FUNDACIÓ SCITO ofereix a la seua seu Web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

Accés a la web i contrasenyes

Alguns dels serveis i continguts oferts per FUNDACIÓ SCITO poden trobar-se subjectes a registre previ en la forma que es determine en la nostra Política de Privadesa, en aquest cas es posaran a la teua disposició de forma clara.

Quan siga necessari que l’usuari es registre o aporte dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà aplicable el que es disposa en l’apartat Protecció de Dades Personals d’aquest Avís Legal, així com el que es disposa en la Política de Privadesa.

Si per a la utilització d’un servei a la Web, l’usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés a l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenyes que li siguen subministrades per FUNDACIÓ SCITO i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja siga temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empre a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’usuari.

L’usuari està obligat a notificar de forma immediata a FUNDACIÓ SCITO qualsevol fet que permeta l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seua immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquen tals fets, FUNDACIÓ SCITO quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes per tercers no autoritzats.

Menors d’edat

Descriu està dirigit a persones de 16 anys o més.

Si utilitzes la nostra web, estas afirmant que tens 16 anys o més, i en cas que es detecte falsedat a l’hora d’inscriure’s com a usuari, es procedirà a l’eliminació immediata del teu compte.

Modificació de les condicions de l’Avís legal

FUNDACIÓ SCITO es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seua responsabilitat revisar la Web i el present Avís Legal.

Descriu mantindrà un historial de tots els canvis realitzats en el nostre Avís Legal, Política de Privadesa i Política de Cookies, i ens comprometem a informar dels canvis abans que es facen efectius.

Limitació de garanties i responsabilitats

FUNDACIÓ SCITO es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessen aparèixer a la Web. En qualsevol cas, FUNDACIÓ SCITO estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que pogueren aparèixer a la Web, sempre que no li siguen imputables.

FUNDACIÓ SCITO no garanteix que la Web i el servidor estiguen lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguen derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a FUNDACIÓ SCITO, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de FUNDACIÓ SCITO.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines Web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Web https://descriu.org i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, programari) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a FUNDACIÓ SCITO o, si escau, a terceres persones.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina Web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FUNDACIÓ SCITO. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat FUNDACIÓ SCITO i de tercers.

A l’efecte del previst en l’article 32.1 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, FUNDACIÓ SCITO s’oposa expressament a la utilització de qualssevol continguts de lloc web amb la finalitat de realitzar ressenyes en altres mitjans telemàtics o en format paper amb finalitats comercials sense comptar amb la prèvia autorització de FUNDACIÓ SCITO.

L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seua utilització amb finalitats comercials, la seua distribució, així com la seua modificació, alteració o descompilación.

FUNDACIÓ SCITO proporciona l’accés a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades en Internet que poden pertànyer a terceres persones, en aquest cas FUNDACIÓ SCITO no es fa responsable d’aquests continguts ni de quantes reclamacions puguen derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels mateixos.

Responsabilitat per enllaços

El lloc web no disposa d’enllaços o hipervíncles de tercers.

Protecció de dades personals

FUNDACIÓ SCITO adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, conforme a l’establert per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà remetre a FUNDACIÓ SCITO les seues dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen a la Web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que haurà de llegir i acceptar.

Conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que la informació que ens facilite a través de la nostra web serà emmagatzemada i tractada en els nostres fitxers amb la finalitat d’atendre les sol·licituds d’informació que l’usuari haja realitzat a través de la web. En aquest aspecte l’usuari entén i accepta l’emmagatzematge i tractament de les seves dades amb les finalitats expressada. Així mateix, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un email a la nostra adreça de correu indicada a la nostra web.

Exclusió de responsabilitat

FUNDACIÓ SCITO  no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que puguen ocasionar a l’usuari o visitant una eventual caiguda del servei, així com tampoc serà responsable de problemes sorgits per la falta d’interactivitat entre els usuaris o visitants en aquestes situacions.

Legislació aplicable i jurisdicció

Totes les qüestions que se susciten entre FUNDACIÓ SCITO  i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en el que en elles no estigués previst, d’acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de FUNDACIÓ SCITO.

 

Utilitzem cookies PRÒPIES I DE TERCERS per fer anàlisis d'ús i de mesura de la nostra web mer a millorar els nostres serveis. Si continues navegant, considerarem que n'acceptes l'ús. Pots consultar la nostra política de cookies, on a més trobaràs la forma de configurar el teu navegador web per a l'ús de cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close