Mar

11 desembre 2017 en Concurs Blc

—NO! Hugo ha sigut molt clar en la seua posició. No vol tindre la xiqueta. La idea d’haver de cuidar d’una altra persona que no siga ell li aterra. Sempre ha sigut egoista en eixe sentit, no vol que ningú...